top of page

Sommarjobbsplattform genom Gateway Umeå

Vill du nå ut med sommarjobb till studenter i Umeå?

 

Målsättningen med sommarjobbsplattformen är att fler studenter vid UMU och SLU ska upptäcka de jobbmöjligheter ni erbjuder, att fler inflyttade studenter upptäcker möjligheten att sommarjobba i Umeå, och att det blir enklare för studenter att hitta och ansöka om sommarjobb i Umeå. Deltagande i denna pilot är helt frivilligt och gratis.

sommarjobb banner.jpg

Vad erbjuder plattformen?

Plattformen samlar och visar upp sommarjobbsannonser i Umeå. För att kunna behandla mängden annonser kommer de automatiskt att skrapas från LinkedIn och publiceras hos Gateway Umeå på sommarjobbsplattformen.

Studenterna som öppnar sidan kan se annonserna, samt kan klicka vidare till LinkedIn-annonsen och arbetsgivarnas egna ansökningssidor. De kan också söka på plattformen och sortera jobben utifrån kategorier. Varken arbetsgivare eller studenterna behöver registrera sig som användare för att nyttja systemet.  För att få in era sommarjobb på plattformen behövs följande:

 1. Att annonserna publiceras på LinkedIn.

 2. Att ni inkluderar följande i annonserna: a.Umeå angivits som geografisk plats.
  b.#gatewayumea2024 angivits i slutet av annonsens brödtext. c. Sista ansökningsdatum utskrivet i brödtexten. Detta för att vi ska kunna ange korrekt avpubliceringsdatum för era jobb i vår plattform.
  3. Meddela anna.molin@umea.se om vem hos er som ansvarar över era jobbannonser.
  Detta för att vi ska kunna kontakta er för ev. korrektur, eller om frågor uppstår.

Våra åtaganden


Gateway Umeå tar in extra resurser vid lansering för att verktyget ska fungera så felfritt som möjligt, men vill understryka att detta är ett pilottest. Oväntade utmaningar kan uppstå längst vägen, och vi vet inte hur stor utfallet kan komma att bli vare sig i arbetsbörda eller slutresultat i exponeringar mot studenterna. Om än skrapningen av annonserna sker automatisk kommer vi löpande behöva genomföra kvalitetssäkring och ev. korrektur, samt sortera in jobben i kategorier. 
 

Vi åtar oss dock att:

 • Marknadsföra plattformen gentemot studenterna, start 15 februari 2024. Som arbetsgivare är du varmt välkommen att dela vårt material i egna kanaler för att nå större spridning!

 • Kategorisering av annonser, och angivelse av korrekta avpubliceringsdatum förutsatt att den informationen inkommit till oss.

 • Genomföra en slutgiltig utvärdering av trafikdata och utfall, som kommer delges dig som arbetsgivare.

Kontakt gällande plattformen

Allmänna frågor: Anna Molin, näringslivsutvecklare.

Tekniska frågor: Oscar Sedholm, kommunikatör.

Frågor och svar

Varför Linkedin?

Verktyget vi använder för detta (JBoard) kan skrapa alla annonser som är uppmärkta på rätt sätt i en webbsidas kod. Platsbanken märker idagsläget inte upp sina annonser på ett sätt som gör att sökmotorer som Google, eller vår plattform på JBoard kan plocka upp dem automatiskt. Vi valde också LinkedIn för att den i dagsläget är industristandard för jobbannonsering.
 

Vi har redan annonser ute. Kan de komma med ändå?

Ja, så länge ni korrigerar dem enligt instruktionerna ovan kommer de att automatiskt skrapas från LinkedIn när vi kommit i gång.
 

Vilken data samlar ni in och kan dela med oss?

Vi är reglerade genom GDPR och Umeå kommuns integritetsarbete, samt de begränsningar som finns i plattformen JBoard. Detta innebär att vi kommer kunna se övergripande data så som antalet jobb, antalet besökare, antalet visningar av jobb, antalet klick på jobb. Vi kommer även att samla in data över hur många studenter som interagerar med vår QR-kod fysiskt på campusområdet. Vi kommer inte löpande att dela med oss av data, utan gör ett urval i utvärderingen i slutet av våren.
 

Vem äger innehållet på plattformen?

Berörda arbetsgivare äger själva sitt innehåll på plattformen i form av copy, logotyp och övriga uppgifter. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort innehåll som: a. Kan uppfattas som
stötande/olämpligt b. har illegal information c. är irrelevant ex. genom att inte vara i Umeå, eller vara utgånget d. utgör en säkerhetsrisk för användaren.

 

Vi vill inte ha våra sommarjobb på plattformen längre, hur gör vi då?

Så länge jobben inte har #gatewayumea2024 kommer de inte att skrapas. Har ni sedan tidigare valt att delta och angivit hashtaggen, men nu vill få bort era jobb, kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna ovan.
 

Konkurrerar ni inte med andra när ni gör på detta sätt?

Ingen annan part samlar i dagsläget sommarjobben i Umeå på en och samma plats. Om någon annan part skulle kliva fram och vilja bedriva detta arbete får vi omvärdera situationen. Till dess erbjuder denna tjänst gratis som en del av Gateway Umeås arbete under Umeå Kommun.

bottom of page