top of page
Hanna Dermes Gibson and Oscar Sedholm

Samarbete med arbetsgivare

Vi arbetar direkt med företag och organisationer som är intresserade av att förbättra sin egen talangattraktion och internationaliseringsinsatser. Detta gör vi genom att skapa samarbeten som är win-win, arrangera evenemang, sprida kunskap och hjälpa er att komma i kontakt med talangerna själva. Läs mer nedan.

Sommarjobbsplattform

En viktig åtgärd för att skapa hållbar tillväxt i Umeå är att stärka Umeåstudenternas relation till Umeå som en plats att bo, arbeta och bygga en framtid på. För att behålla talang har vi startat et pilottest för att samla sommarjobb för Umeåstudenter på en enda plats: Gateway Umeås sommarjobbsplatform. Läs mer om hur du kan delta som arbetsgivare genom att klicka på knappen nedan.

Samarbeta med oss

Låt oss vara tydliga: Vi försöker sälja Umeå som en plats att bo på. Inte för ekonomisk vinning, utan för att främja en hållbar tillväxt av stadens befolkning och företag. En plats där talanger kan växa och bygga karriärer, och leva extraordinära liv i närheten av Arktis. Det är sannolikt att du som företag eller organisation också vinner om Umeå som plats blomstrar. Det är därför vi försöker hitta sätt att skapa win-win-samarbeten. Har du något som kan bidra till den växande poolen av möjligheter som vi kan erbjuda direkt till talanger? Kontakta oss.

 

Om vi kommer överens kommer vi att presentera ditt erbjudande i den relevanta kategorin på vår startsida och inkludera det i våra framtida marknadsföringsinsatser. Detta kommer inte bara att skapa värde för talangerna utan också öka medvetenheten om ditt varumärke - och kan till och med leda till din nästa stjärnrekrytering!

Frontrunner initiativet

En viktig del av vårt arbete är att främja internationaliseringsinsatser i Umeå, för att göra en bredare spektrum av rekryteringar tillgängliga för Umeås företag och organisationer. Vi vet att gå internationellt kräver mycket arbete och att det särskilt är utmanande för mindre företag och organisationer utan en dedikerad personalavdelning. Men vi behövde lära oss mer.

 

Det var då vi kom på Frontrunner initiativet - att samla en grupp arbetsgivare som redan arbetar med internationalisering, för att lära tillsammans och dela den kunskapen med resten av Umeås näringsliv. Efter en öppen uppmaning till arbetsgivare började vi ha möten under våren 2023 och kommer att producera både Frontrunner-innehåll och evenemang framöver.

Håll ögonen öppna för Frontrunner-initiativet!

Framtiden

Vårt mål är att skapa en databas här med användbar information, utbildningsmaterial och inspiration för att utveckla din attraktivitet som arbetsgivare. Men arbetet med att genomföra förändringar ligger i slutändan i dina händer. Det kan innebära att övergå till engelska som arbetsspråk, acceptera talang med en bredare profil än tidigare, eller ändra din onboardingprocess. Det finns inte en enda lösning utan många olika möjligheter. Om du vill prata med oss om de utmaningar som ditt företag eller organisation står inför, tveka inte att kontakta oss.

bottom of page